ФРАНЧАЙЗ

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 Увод  

Какво е „Pause & Negative“ - Отдел „Търговска мрежа“

Изисквания на „Pause & Negative“ Изисквания към помещението

Изисквания за местоположение и външен вид на помещението

Изисквания за функционалност на помещението

Изисквания към работното време

Изисквания към охраната на помещението

Изисквания към фирмите и лицата

Изисквания към оборудването на помещението

Финансови взаимоотношения Необходими инвестиции

Постоянни разходи

Процедура по откриване на магазин „Pause & Negative“

Нашите партньори

Начин на работа

Увод

Уважаеми бъдещи партньори, В настоящия материал ще намерите изчерпателна информация за изискванията към откриване на магазин „Pause & Negative“. Ще се запознаете с необходимите инвестиции и очакваните приходи от дейността. Убедени сме, че предложената информация ще Ви бъде полезна при съставянето на Вашия бизнес план и вземането на решение дали да станете част от нашата компания - печеливш, престижен, но и отговорен бизнес. Препоръчваме Ви да се запознаете със съдържанието на материала преди да подадете Вашата молба. Спазването на всички изисквания на „Pause Jeans“ е предпоставка за нормалното протичане на процедурата по разкриване на Вашия магазин!

От ръководството на „Pause & Negative“

 

Какво е „Pause & Negative“?

Марката „Pause & Negative“ е създадена през 1999г. и е една от водещите марки на пазара за спортно модно облекло в България. Днес повече от десет дизайнера допринасят за визията на продуктите с „Pause & Negative“. Колекциите на „Pause & Negative“ се предлагат в най - добрите магазини в България, а вече и в цял свят благодарение на pausejeans-online.com. Продуктите с марката „Pause & Negative“ са изработени изцяло от висококачествени платове и материали от Италия. Иноваторство, сексапил и качество са ключовите характеристики на марката „Pause & Negative“, благодарение на които нашите клиенти имат свой собствен и уникален стил на обличане. Продуктите се съчетават много добре и с други марки дрехи. Старанието и труда на толкова много хора дава като плод продукти с „Pause & Negative“ - комбинация от импулсите на лайфстайла в големия и малък град. Марката „Pause & Negative“ е патентована за Европа.

 

Отдел „Търговска мрежа“

Това е звеното в „Pause & Negative“, което Ви помага и информира - от преминаването през процедурата за разкриване на търговски обект до всички отделни етапи от осъществяването на Вашата дейност. Отделът се грижи за правилното протичане на комуникацията между Вас, „Pause & Negative“ и регионалния представител. Специалистите от отдел „Търговска мрежа“ контролират спазването от Ваша страна на задължителните изисквания към „Pause & Negative“. Препоръчваме Ви по всички въпроси да се консултирате предварително със специалистите от отдел „Търговска мрежа“.

Работно време: 08:00 - 17:00 ч. (всеки работен ден)

Телефони: 0886333666, 0886111757, 0888628687, (и за Viber),

Адрес: 5250 Свищов, ул. Алеко Константинов 31; Еmail: sales@pausejeans.eu

 

Изисквания на „Pause & Negative“

За да бъдем успешни в своята дейност, осигурявайки възход и отлични резултати за бизнеса на всички наши партньори, ние от „Pause & Negative“ имаме изисквания към помещенията. Разглеждаме индивидуално всяка подадена кандидатура, като влияние оказват редица фактори. Вземаме предвид разликите в населените места и техните характеристики, опита ни в съответния регион, спецификата на всеки кандидат, помещение и други. Това гарантира гъвкавост в бизнес стратегиите на всеки от нашите партньори, съответствие със спецификите на съответния район и нуждите на неговото население.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВЪНШЕН ВИД НА ПОМЕЩЕНИЕТО.

Помещението, с което кандидатствате, трябва да бъде на оживено място с интензивен човекопоток, пешеходна зона, площад, главна улица, търговски център, пазар, кръстовище и др. Препоръчва се в близост да има други магазини за дрехи. Както сами разбирате, тези фактори са вид гаранция за успех на общия ни бизнес. Входът и витрините трябва да се виждат от основния човекопоток и да има техническа възможност за поставяне на реклами на „Pause & Negative“. Помещението трябва да има добър външен вид (вкл. сградата, фасадата и пространството пред нея). Инфраструктурата пред помещението трябва да позволява свободен достъп на клиентите до магазина. Да има прекаран интернет в търговския обект. Магазина да е озвучен.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Площта на помещението трябва да бъде достатъчна за осигуряване на удобство и добро обслужване на клиентите. Помещението трябва да е минимум 30 кв.м. (като това е относително и подлежи на промени).

 

ИЗИСКВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕТО

Не може да се разкрие магазин на „Pause Jeans“ в помещение, в което:

1. Има друга стока различна от марката „Pause & Negative“;

2. Не отговаря на стандарта на „Pause & Negative“;

3. Не покрива всички изисквания;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Работното време на магазина се определя от „Pause & Negative“.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОХРАНАТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Всички магазини на „Pause & Negative“ трябва да отговарят на посочените варианти за охрана на помещението:

1. Сигнално-охранителна техника - СОТ;

2. В помещението да има монтирано видео-наблюдение с осигурен достъп до компанията;

3. Имуществото в магазина да бъде застраховано;

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В МАГАЗИНА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМАТА, С КОЯТО „Pause & Negative“ ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИТЕ НА „Pause & Negative“:

  1. Партньорите на „Pause & Negative“ са самостоятелни юридически лица (фирми). Няма ограничения за вида на фирмите (ЕТ, ЕООД, СД, ООД, АД и др.), които могат да кандидатстват. 2. Фирмата трябва да е действаща.

ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В МАГАЗИНИТЕ НА PAUSE JEANS, ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Да имат завършено минимум средно образование и познания в света на модата.
  2. Да са преминали курс на обучение и да са представили в „Pause & Negative“ всички изискани документи.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО

„Pause & Negative“ има задължителни изисквания за оборудването, необходимо за осъществяване на търговска дейност.

ВЪТРЕШЕН ВИД И ОБЗАВЕЖДАНЕ

· Помещението трябва да е с много добър вътрешен вид (стени, таван, под, мебели и т.н.);

· Специалистите от отдел „Търговска мрежа“ ще Ви консултират за това как трябва да изглежда магазин на „Pause & Negative“. Можете да намерите снимки на наши магазини и в сайта на фирмата www.pause-negative.eu в раздел „Магазини“.

 

Помещението е препоръчително да бъде с:

· Окачен таван или друг подходящ вариант;

· Подова настилка теракот или гранитогрес;

· PVC дограма на витрините/прозорците;

· Обзавеждане с нови съвременни мебели;

· Климатична и вентилационна система. Отопление, температурата в помещението трябва да бъде в интервала 15-28 градуса. Осветлението да бъде подходящо и по стандарт на „Pause & Negative“.

 

НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ

 

При откриването на магазин “Pause & Negative” е необходима инвестиция от партньора в размер; от 50 000 лв. до 100 000 лв.
ВАЖНО! Както за развитието на всеки друг бизнес, така и при откриването на магазин „Pause & Negative“, са необходими първоначални инвестиции за разкриване. Представяме Ви схема на разпределение на инвестициите между Вас и „Pause & Negative“

  • Осигуряване на помещение за новия магазин (собствено или под наем);
  • Оборудване на помещението / Цялостна визия на магазина / Приблизителна стойност около 15 000 лв.
  • Рекламно оформление на магазина / Приблизителна стойност около 5 000 /
  • Обучение на лицата, които ще работят в магазина / Този разход е за сметка на Pause Jeans /
  • Подбор и зареждане на стока / за около 40кв.м. магазин е необходимо първоначално зареждане на стока – стойност приблизително 30 000лв. /

 

 

Процедурата по откриване на магазин „Pause & Negative“

Подаване на заявка за франчайз партньор /По телефон или имейл/

Насрочване на среща. Препоръчваме Ви по всички въпроси да се консултирате предварително със специалистите от отдел „Търговска мрежа“.

Работно време: 08:00 - 17:00 ч. (всеки работен ден) Телефони: 0886333666, 0886111757, 0888628687, (и за Viber), Адрес: 5250 Свищов, ул. Алеко Константинов 31; Еmail: sales@pausejeans.eu

 

СЛЕДВА РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „Pause & Negative“

След като разгледа Вашата кандидатура и се срещне с Вас, ръководството на „Pause & Negative“ ще вземе решение дали да започне процедурата по разкриване на Вашия магазин. За решението ще бъдете уведомени незабавно по телефона и с писмо от отдел „Търговска мрежа“. В писмото ще бъдат описани документите, които трябва да представите, ако е необходимо ще Ви бъдат дадени и препоръки за ремонт и оборудване на помещението. Възможно е процесът на вземане на решение да отнеме около две седмици след приемане на документите в отдел „Търговска мрежа“. Причината е в необходимите проучвания, които трябва да покажат дали помещението е подходящо, възможно ли е да се оборудва магазина и да се изгради връзка до посочения адрес.

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР Ще Ви бъдат предоставяни за подпис Договор за франчайз, анекс към договор.

ОБОРУДВАНЕ

 След подписването на договорите с „Pause & Negative“ вече можете да започнете да ремонтирате и оборудвате Вашето помещение съгласно „Изисквания за оборудване на помещението“.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

Наш представител ще инспектира и провери изпълнението на изискванията по разкриване на магазин „Pause & Negative“.

 

 

РЕКЛАМНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Рекламното оформление е неразделна част от процедурата по разкриване на магазина като необходимост за обозначаване на общия ни бизнес в съответното населено място и пред местната общественост. То включва външно и вътрешно оформление, съобразено с установения от „Pause & Negative“ стандарт и с възможностите на конкретното помещение. Ние предлагаме задължителни рекламни артикули. Както разбирате, добрият външен и вътрешен вид на магазина е задължително условие за качествено обслужване на клиентите.

Нашите партньори!

Гр.Видин"Mall Vidin" 

Гр.София"The Mall Sofia"

Гр.Варна"Grand Mall Varna"

Гр.СтараЗагора-Център 

Гр.ГабровоУл. "Радецка" 22

Гр.Пловдив-Център 

Гр.БотевградУл. "Саранск" 19  

Гр.СофияБул. "Витоша" 40

Гр.СофияСердикацентър

Гр.СофияМОЛСОФИЯ

Гр.РусеУл. "Александровска"

Гр.Пловдив- "ПловдивПлаза"

Гр.Пазарджик"Търговска" 40

Гр.ПанагюрищеЦентър

Гр.КюстендилУл. "Солун" 2

Гр.Шумен–бул. “Славянски” 30

Гр.Бургас-Ул."Александровска" 77

Гр.Добрич-бул. “25Септември” 15

Гр.Варна-Бул. "ВладиславВарненчик" 45

Гр.БлагоевградДимитърТалев7

Гр.Перник"Търговска" 25

Гр.Сливен- S - MallСливен

Гр.Хасково-Ул. "Варна" 12

Гр.София"Paradise centre"

Гр.Враца"НиколаВойводов" 7

Гр.Ямбол,ул. "Търговска" 6

Гр.Разградбул"България" 34

Гр.ТърговищеУл. "В.Левски" 32,м-н№4

Гр.СтараЗагора- Park Mall

Гр.Плевен- "Panorama Mall"

Гр.Плевен-ЦЕНТЪР-ул. "ВасилЛевски" 114

Гр.АсеновградУл. "АкадемикХайтов" 1

Гр.Силистра-Ул. "СимеонВелики" 18

Гр.Смолян

Гр.Свищов

Гр.Велико Търново